slide 1

Scholen in de regio

In de regio staan diverse scholen waar we als gemeente mee samenwerken. 

 

Christelijke baisschool ''Het Talent'' 

Het Talent is een nieuwe christelijke basisschool in Hoef en Haag. Als Hervormde gemeente zijn we in gesprek met het bestuur over mogelijke vormen van samenwerking. Daniëlle aan de Wiel (Leerkracht bij ''Het Talent'' zegt het volgende over hun school:

"Basisschool Het Talent is een plek waar kinderen leren voor het leven. Ze leren door te doen, te onderzoeken, samen te werken en fouten te maken. Het Talent is een plek waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Een plek waar kinderen mogen ervaren dat ze uniek zijn en een bijdrage te leveren hebben aan de wereld. We zijn een christelijke school. Geloof, hoop en liefde vormen de basis van ons onderwijs. Elke morgen starten we met een dagopening. We laten kinderen kennis maken met de verhalen uit de Bijbel en gaan daarover met hen in gesprek. Na de dagopening gaan de kinderen aan de slag met de basisvakken; rekenen, spelling en begrijpend lezen. Ieder kind leert op zijn eigen niveau. ’s Middags werken we met IPC (International Primary Curiculum). Alle zaakvakken komen aan bod. Elke 8 weken onderzoeken we een ander thema, bijv. ‘Missie naar Mars’, ‘Hoe werkt je brein?’ of ‘Het tropisch regenwoud’. Spelenderwijs  leren kinderen vaardigheden om stevig te staan in de wereld."

Meer weten? Bezoek de website:  www.hettalenthoefenhaag.nl  of volg "Het Talent'' op Facebook: @hettalenthoefenhaag

 

 

 

Openbare basis school Meester Vos 

Van oudsher verzorgen we vanuit onze Hervormde gemeente godsdienstlessen op de o.b.s. Meester Vos in Hagestein.  Deze lessen zijn niet verplicht; de keuze is aan de ouders. De lessen worden gegeven op woensdag voor de groepen 3 t/m 6 en op donderdag voor de groepen 7 en 8. Voor meer informatie kijkt u op de website van de school.

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige