Privacy

Persoonlijke gegevens deelt u liever niet meer dan nodig is. Daarom beperken wij de dataverzameling tot een minimum, maar soms kan het niet anders. Welke gegevens wij verzamelen en waar we die voor gebruiken, dat leest u hieronder. Ons privacybeleid is opgesteld aan de hand van een model dat is opgesteld door de PKN. Op de site van de protestantse kerk leest u daar meer over.

 

Privacy statement

Hoe wij in de gemeente omgaan met uw privacy is vastgelegd in ons privacystatement. Dat kunt u hier inzien.
De witte gedeelten zijn voor alle gemeenten van de PKN van toepassing en in de groene gedeelten is vastgelegd hoe wij in de Hervormde gemeente Hagestein-Hoef en Haag omgaan met uw privaxcy. Door middel van de ''X'' wordt aangegeven welke keuzes er gemaakt zijn. 

 

Uw rechten

Opvragen

U heeft het recht om de gegevens die wij van u bewaren in te zien. Indien u dit wenst kunt u dit aanvragen bij de scriba via het mailadres scriba@ hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Uitschrijven

U kunt zich bij de kerk laten uitschrijven, waarmee uw gegevens uit het LRP worden verwijderd. Indien u dit wenst kunt u dit verzoek indienen bij bij de scriba via het mailadres scriba@ hervormdhagestein-hoefenhaag.nl. 

 

Overige informatie met betrekking tot gegevens

Verhuizen

Gegevens 'verhuizen' mee. Dit betekent dat wanneer u verhuist naar een andere gemeente, uw gegevens voor ons niet meer zichtbaar zijn. Uw nieuwe kerkelijke gemeente ontvangt wel automatisch een melding van uw komst, inclusief bovengenoemde gegevens. (LRP ontvangt deze gegevens via de gemeentelijke basis administratie (GBA). 

Beeldmateriaal 

  • Foto’s hebben als doel een impressie te geven van de activiteit en daarom beperken we het aantal foto’s tot een minimum en worden er geen foto’s van individuele personen gemaakt.
  • Voor iedere activiteit geldt:

    "De Hervormde gemeente Hagestein – Hoef en Haag kan beeldopnames (laten) maken van het Kerkelijk Centrum en/of de kerk en van de personen die zich in of op het terrein van genoemde bevinden. · De Hervormde gemeente Hagestein – Hoef en Haag is gerechtigd deze beeldopnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor een sfeerimpressie op de website. Uiteraard zal de Hervormde gemeente Hagestein – Hoef en Haag hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Hervormde gemeente Hagestein – Hoef en haag zal beeldopnamen nooit aan derden verstrekken, tenzij hier door de afgebeelde personen nadrukkelijk toestemming toe is gegeven. · Indien u niet in beeld wilt komen, geef uw verzoek door aan de fotograaf."  

DOWNLOAD TEKSTKAART (VOOR MEDEWERKERS)  

  • Foto’s mogen alleen worden gemaakt en gepubliceerd door een lid van de website-redactie. 
  • Foto’s worden alleen gepubliceerd op de website of een Sociaal Media platform uit naam van de Hervormde gemeente Hagestein - Hoef en Haag en nooit aan derden vertrekt.
Dorpsstraat 26 4124 AM Hagestein +31347-351210 info(at)hervormdhagestein-hoefenhaag.nl Kerkdiensten: zo 9:30u en zo 18:30u