slide 1

Zaaier week 15

Zingen voor de dienst

’s morgens 1:1, ’s avonds ps. 133:3.

Bij de diensten

Komende zondagmorgen lezen we met elkaar Efeze 1:15-23, waarin het onder meer gaat over de verbinding tussen Christus en Zijn gemeente.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Diaconiecollecte 18 april

De diaconiecollecte van zondag 18 april is bestemd voor Mercy ships; Medische zorg voor ieder mens. Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier laten zien aan de allerarmsten. Door de jaren heen zijn er meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische zorg en ontwikkelingsprojecten. Elke dag, met elke operatie, elke patiënt, brengen we die droom in vervulling. En hiervoor is dan ook veel geld nodig, helpt u mee? 

Diaconie

Bij het rondbrengen van de fruitbakken werd € 88 euro ontvangen. De giften over de maand maart bedragen € 2500. Hartelijk dank hiervoor!

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft in de maand maart € 2337,50 opgebracht. Voor biddag is in totaal € 1680 euro aan giften binnengekomen. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Pastoraat

Anneke de Jong, Gasperdenstraat 18 (4124 AP) heeft vorige week een goede uitslag gekregen. De eerste serie (zware) kuren is aangeslagen. Deze week is ze begonnen aan de tweede serie minder zware kuren. We hopen en bidden dat door deze behandeling de tumoren verder zullen afnemen. De behandelingen zorgen voor veel bijwerkingen en extreme vermoeidheid. Daarnaast ligt Arend, de zoon van Aart, in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij heeft een hartstilstand gekregen, en er zijn complicaties. Ook die grote zorgen dragen jullie bij jullie. We bidden Anneke, Aart, het gezin van Arend en de verdere familie Gods onmisbare zegen en kracht toe in deze moeilijke tijd.

Meneer van Herwijnen, Dorpsstraat 33 (4124 AL) heeft vorige week een moeilijk bericht gekregen. Tijdens een onderzoek werd er alvleesklierkanker geconstateerd met uitzaaiingen in de lever. Een heftig bericht, omdat de doktoren geen behandelingsmogelijkheden zien. We bidden u de troost en bescherming van God toe, samen met uw vrouw.

Meneer Van Os, Nijensteinseweg 32 (4124 AV) werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis met flinke benauwdheid. In het ziekenhuis werd een longontsteking geconstateerd. We zijn dankbaar dat de behandeling met antibiotica aan is geslagen, en dat meneer Van Os op zondagmorgen weer naar huis mocht. We bidden u, samen met uw vrouw, Gods zegen toe, ook in het aansterken.

Het is fijn dat mevrouw Blom - de Leeuw, Biezenweg 6a (4124 AB) deze week weer thuis komt vanuit het Zorgpension in Woerden. U hebt er een heel aantal weken gezeten i.v.m. het breken van uw arm. Maar we zijn dankbaar dat u thuis verder aan mag sterken. Gods zegen toegewenst in het verdere herstel.

Belijdeniscatechese

In september zijn we met een groep van vijf begonnen met belijdeniscatechese. Het is een bijzonder seizoen waarin we elkaar meer online dan ‘in het echt’ hebben gezien. Toch is het erg fijn om zo met een aantal jongeren verdiepend in (geloofs)gesprek te zijn. Het is mooi om te zien dat Gods werk doorgaat, ook in deze tijd. Ik deel alvast hun namen, zodat u kunt meeleven met hen. Het gaat om: Machiel en Deline Copier, Janienke de Heus, en Gert en Mirjam van Lagen.

Ontmoetingsmiddag

Dinsdagmiddag 20 april bent u weer uitgenodigd om mee te luisteren met de uitzending van de ontmoetingsmiddag vanuit de kerk. We zouden deze dag het jaarlijkse uitje met elkaar hebben, maar dat kan nu niet doorgaan. We verzorgen wel een uitzending, die begint om 14:00 uur, en aansluitend (vanaf 15:00 uur) zal het voorleesboek worden voorgelezen. Eén dezer dagen zult u iets ontvangen waardoor u het vorstelijke spel van deze middag mee kunt spelen. We hopen op een goede middag met elkaar!

Jeugdraad

De evaluatievergadering jeugdwerk van 19 april gaat niet door. Wel zal er vanuit de jeugdraad contact worden gezocht met de jeugdwerkleiders, om zo het afgelopen seizoen te evalueren.

OPA

Op 17 april wordt het oud papier opgehaald door Sander Kool, William van Weverwijk en Bram de Groot.

Agenda

17-4: Oud papier
20-4: Ontmoetingsmiddag uitzending (14:00 uur)

Tenslotte

Afgelopen zondagmorgen hoorde u een zendingspreek. Misschien meer iets dat u verwachtte rondom Pinksteren. Maar het viel me op hoe in het laatste hoofdstuk van Markus, Pasen eigenlijk in één adem doorloopt naar Hemelvaart en de tijd na Pinksteren, als de apostelen de wereld ingaan met het Evangelie. Door het samenvattende schrijven in hoofdstuk 16, krijg je ook een gevoel van urgentie: deze boodschap van God kan niet wachten! Ik hoop dat het u en jou aan het denken heeft gezet. Wat is jou rol en roeping als het gaat om het doorgeven van Jezus’ Naam aan anderen? Met een hartelijke groet, mede namens Gesine, ds. Brendeke

RSS Feed zaaier

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige