slide 1

Vakantie Bijbel Week

Jaarlijks organiseert de gemeente voor kinderen van 4 t/m 12 jaar een Vakantie Bijbel Week (VBW). In principe gebeurt dit in de laatste week van de zomervakantie. Van te voren wordt huis-aan-huis een programmaboekje verspreid. Alle kinderen uit Hagestein (en daarbuiten) mogen gratis deelnemen aan het programma. Er zijn twee groepen, verdeeld naar leeftijd.

Van woensdag tot en met vrijdag is er iedere ochtend een Bijbelvertelling en daarna een leuk werkje bij het thema. Ook leren de kinderen in deze week een psalmvers, een bijbeltekst en een aantal liederen. Op twee dagen is er een ontspannend middagprogramma en op vrijdagavond zijn de ouders welkom.

Ook is er een avondprogramma voor de tieners en een fietspuzzelavond voor alle inwoners van Hagestein (en daarbuiten).

De afsluiting van de week vindt plaats op zondagmiddag in de tentdienst. Samen met de kinderen, ouders, vrijwilligers en belangstellenden wordt de VBW dan afgesloten. Tijdens deze dienst wordt er een collecte gehouden.

Stuurgroep

 • José de Leeuw (voorzitter)
 • Marjolein Borsje (secretaresse)
 • Reineke Bassa
 • Alie Kool
 • Carolien van der Lee
 • Monique van der Lee
 • Elise de Leeuw
 • Leander van der Linden
 • Sonja van der Lee
 • Anske Reijersen van Buuren
 • Nelianne de Leeuw
 • Ilone Eras

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige