slide 1

Zaaier week 28 & 29

Zingen voor de dienst

15-7: ’s morgens ps. 26:2, ‘s avonds ps. 27:3; 22-7: ’s morgens ps. 28:1, ‘s avonds ps. 29:2.

Kinderoppas

15-7: Helette van der Linden en Janienke de Heus; 22-7: Anita Hazendonk en Lianne de Heus.

Bij de diensten

Aankomende zondag verwelkomen we twee gastvoorgangers. Beide zijn niet onbekend vanwege het werk dat ze hier in de gemeente hebben mogen doen. Zondag 22 juli hoop ik in de morgendienst voor te gaan. We zullen dan verder gaan met de prekenserie over Nehemia. In de avonddienst gaat uw oud-predikant voor. Goede en gezegende diensten toegewenst.

Collecten

De collecten voor de komende zondagen zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. Op zondag 22 juli is de diaconie collecte bestemd voor het werk van Woord en Daad.

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 8 juli heeft €186,30 opgebracht.

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op zondag 8 juli €274,85 opgebracht, waarvoor dank.  

Pastoraat

Ton de Leeuw, Tienhovenseweg 23 (4124 KV) is vorige week weer thuisgekomen uit het ziekenhuis om aan te sterken. Maandag is hij weer opgenomen in het ziekenhuis, en dinsdag is hij geopereerd. Op het moment van schrijven weten we nog niet hoe de operatie is gegaan. We wensen u samen met Connie veel sterkte en de zegen van de HEERE toe. Het is een zware weg die u moet gaan. We hopen en bidden met u mee om het slagen van de operatie en op een gezegend herstelproces. Mevrouw Koekkoek - van der Griend, Bongerd 13 (4124 AK) is vorige week met benauwdheid opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig is de benauwdheid afgenomen, al zijn er nog wel steeds zorgen. We wensen u, samen met uw man Gods zegen toe in deze tijd.

Begrafenis

Op maandag 9 juli stonden we als familie, vrienden en betrokkenen rondom het graf van dhr. W. Arendonk. In die dienst van Woord en Gebed voorafgaand aan de begrafenis stonden we stil bij de tekst die ook op de rouwkaart stond: “Mijn genade is voor u genoeg” (2 Korinthe 12:9a). Het was goed om op deze manier bij elkaar te zijn en afscheid te nemen. Ondanks het verdriet was er hoop. De hoop en zekerheid van genade. We bidden de bedroefde familie en in het bijzonder ook de goede vriend van dhr. Arendonk, ons gemeentelid dhr. Prijs, Gods genade en kracht toe in het verwerken van dit verlies.

Mutatie

Komende week hoopt Marjolein Borsje te verhuizen naar Zeist. Haar nieuwe adres wordt: Anna Paulownalaan 128, 3708 HN Zeist. Fijn dat je een plek voor jezelf hebt gevonden. We wensen je in Zeist een hele goede en gezegende tijd toe, en zijn blij dat je je voor nu blijft inzetten voor onze gemeente.

VBW

Voor de knutselwerkjes zijn we nog steeds op zoek naar schoenendozen. De hagelslag/muisjes pakken moeten echt het formaat hebben van de pakken muisjes (de Ruijter) of pickwick theedoosjes. U mag ze in het KC brengen, of neem contact op met Carolien van der Lee (0620509441) of Marjolein Borsje (0630510877). Wij willen de dozen en pakjes ook bij u op komen halen. Alvast bedankt!

OPA

Op 21 juli wordt het oud papier opgehaald door Bas de Groot, Stef Hekman en Leander van der Linden.

Bedankt

Hartelijk dank voor alle felicitaties en goede wensen die we in de afgelopen week ontvangen mochten vanwege mijn verjaardag. Het was goed om een aantal van u de ontmoeten in de pastorie(tuin). We kijken terug op goede dagen. We zijn God dankbaar voor zijn zegen over mijn leven, en bidden om zijn zegen over de toekomst.

Tenslotte

Afgelopen week heb ik de aardappels gerooid in de moestuin van de pastorie. Het was maandagmiddag, de middag na de begrafenis van dhr. Arendonk. Ik moest eraan denken: hoe vaak zal hij hier in de pastorietuin de aardappels gerooid hebben? Zijn lichaam hebben we ter aarde besteld. De aardappels werden juist uit de aarde omhoog gehaald, aan het licht gebracht. Zo zullen ooit de gelovigen bij Christus terugkomst, aan het Licht worden gebracht. “Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.” Dat is het perspectief waarin we hem mochten begraven. Dat is het perspectief waarin we rouwen: we zijn bedroefd, maar niet zonder hoop. Die hoop kennen, doet met hoop leven! De hoop (lees: zekere verwachting) op het eeuwige leven! Met een hartelijke groet, ds. H.P. Brendeke

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige