slide 1

Zaaier week 26

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 22:11 ‘s avonds ps. 23:3

Kinderoppas

Maaike de Leeuw en Elise van der Lee

Collecten

De collecten voor zondag zijn bestemd voor de diaconie en het werk van de kerkrentmeesters. De diaconiecollecte is zondag bestemd voor Stichting Gave. Deze interkerkelijke organisatie verlangt er naar dat de vluchteling die naar ons land komt wordt gezien en geliefd. Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om 'de vreemdeling' gastvrij te ontvangen.

Diaconie

De collecte van 17 juni heeft €195,00 euro opgebracht en 24 juni €199.55 euro. Via lichtspoor is €10,00 euro ontvangen. Hartelijk dank

Kerkrentmeesters

De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft op zondag 24 juni 2018 opgebracht € 227.35 De extra collecte bedroeg € 289.95. Hartelijk dank daarvoor.

Overleden

Op woensdag 20 juni is dhr. W. Bruijnes (Vogelenzangseweg 18) in de leeftijd van 78 jaar overleden. Na meerdere malen in het ziekenhuis te zijn opgenomen als  gevolg van klachten van benauwdheid nam zijn gezondheid in de laatste dagen sterk af. De rouwdienst en begrafenis hebben plaatsgevonden op 27 juni en werd geleid door Ds. J. Hogenhout. We wensen mevr. Bruijnes, kinderen, kleinkinderen en overige familieleden sterkte en God Zijn nabijheid toe in de komende tijd. We mogen en kunnen vertrouwen op een God die als een Trooster om ons heen is, overal en altijd en dat wensen en bidden wij u ook toe.

Verjaardag

Op 5 juli hoop ik jarig te zijn. U bent van harte welkom om op 6 juli van 9:30-12:00 uur even langs te komen in de pastorie om dat samen met ons (en koffie en wat lekkers) te vieren. We zien er naar uit om u te ontmoeten! Fam. Brendeke

Agenda

29-06: 24 uur actie (vanaf 17.00 uur)
30-06: Schuur open & collectebonnen & flessenactie

Tenslotte

Een hartelijke groet. Uw/jouw kerkenraad

 

 

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige