slide 1

Kerkrentmeesters

Taken en rollen

Aan het college van kerkrentmeesters is de zorg toevertrouwd van de materiële en financiële zaken van de gemeente. Zij draagt o.a. verantwoordelijkheid voor de geldwerving, het beheer van de gebouwen en de betaling van financiële verplichtingen.

Geldwerving voor de voortgang van de gemeente

In elke kerkdienst wordt er voor deze doelen een collecte gehouden en op de laatste zondag van de maand nog een extra collecte. Een keer per jaar vindt er een rondgang plaats door de gemeente met het verzoek om een vrijwillige bijdrage via de actie kerkbalans.

Lidmaten zijn bovendien een bijdrage verschuldigd van € 10,- door de Solidariteitskas, dat in augustus wordt opgehaald. De helft van dit bedrag is voor een landelijke kas, waaruit steun wordt verleend aan bijzondere situaties en kleine gemeenten. De andere helft blijft besteedbaar binnen onze eigen gemeente.

Het college van kerkrentmeesters

voorzitter: L.D. Meijers
secretaris: L.J. van der Linden
algemeen lid: W.A.C. van der Lee.

De administratie wordt gevoerd door kerkelijk-ontvanger: Mevr. J.C. van Weverwijk 

ANBI

Vanaf 2016 is het verplicht voor gemeentes om op hun website een zogenaamde ANBI pagina op te nemen, zodat giften fiscaal aftrekbaar blijven. 

Contact

Als u vragen heeft over geloof of onze activiteiten, neemt u gerust contact via het mailadres info@hervormdhagestein.nl, of vindt uw contactpersoon via de lijst met contactpersonen

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk van Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige